ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายพิทวัส ประยูรช่วย
ตำแหน่งครู คศ.1