ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายไตรภพ เพชรไพร
ตำแหน่งครู คศ.1