ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาววลีรัตน์ การะดี
ตำแหน่งครู คศ.2