ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสนธยา หยวกขาว
ตำแหน่งครูผู้ช่วย