ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพัชรี ศิริวรรณ์
ตำแหน่งครู คศ.1