ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวโสภิตา อินแพง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย