ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวฉัตรธิดา ศรีกุดตุ้ม
ตำแหน่งครู คศ.1