ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวศิริลักษณ์ โคตรมณี
ตำแหน่งครู คศ.1