ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวชไมพร ไชยมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1