ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางดวงพร ว่องสุนทร
ตำแหน่งครู คศ.3