ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจินตนา คุ้มเล่ายุง
ตำแหน่งครู คศ.1