ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายภานุวัฒน์ รุ่งเจริญ
ตำแหน่งครู คศ.1