ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวแพรวนิภา เสนารักษ์
ตำแหน่งครู คศ.1