ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวนิชาพรรณ คะลา
ตำแหน่งครู คศ.1