ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางพรทิพย์ แตงโสภา
ตำแหน่งครู คศ.3