ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพรพิมล ยศแสน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง