ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางมนัสพร วงษ์ทองทิว
ตำแหน่งครู คศ.1