ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเทพศิรินทร์ วุฒิยางกูร
ตำแหน่งครู คศ.2