ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวตวงทอง พงศ์จำรัส
ตำแหน่งครู คศ.1