ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวราภรณ์ เปียประดิษฐ์
ตำแหน่งครู คศ.2