ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสังวรณ์ เดชมัด
ตำแหน่งครู คศ.1