ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวพีรพัช สนธิชัย
ตำแหน่งครู คศ.1