ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายบุญวัฒน์ มหาทรัพย์
ตำแหน่งครู คศ.1