ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวผกาวรรณ ไขว้พรรณ
ตำแหน่งครู คศ.1