ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอัญญารัตน์ ฟูแสง
ตำแหน่งครู คศ.1