ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวิริทธิพล เดชสิทธิ์นัจกร
ตำแหน่งครู คศ.1