ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายอาจกิจ อมรอรช
ตำแหน่งครู คศ.1