ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายเดชณรงค์ โสนิกร
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
 085-152-1373