ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายบุญสม แก้วกันยา
ตำแหน่งครู คศ.2