ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวแพรไหม พระเกตุเมือง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย