ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางวาศิกา ภู่นาค
ตำแหน่งครู คศ.1