ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอังคณา แช่มพุดซา
ตำแหน่งครู คศ.1