ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายวีระพงษ์ ชูจันทร์
ตำแหน่งครูผู้ช่วย