ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอริยา ขุนแก้ว
ตำแหน่งครู คศ.1