ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวรุจิรัตน์ ธนดลชยากร
ตำแหน่งครู คศ.1