ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวสุทัตตา พงศ์พรทรัพย์
ตำแหน่งครู คศ.1