ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวจิดาภัส จำปาเทศ
ตำแหน่งครู คศ.2