ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายจงรัก สัมฤทธิ์
ตำแหน่งครู คศ.1