ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวเพ็ชรมณี ดวนลี
ตำแหน่งครูผู้ช่วย