ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวอภิญญา เขียนจูม
ตำแหน่งครู คศ.1