ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวชะบา จันทร์นวล
ตำแหน่งครู คศ.2