ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนางสาวศรสวรรค์ เริงมิตร
ตำแหน่งครู คศ.1